23.09.21 - Trénink v nových prostorách ZŠ Tupolevova

Druhý trénink v nových prostorách ZŠ Tupolevova proběhl úspěšně.