18.06.22 - Stáž JÚDANŠA - M. Kodym - Praha Balkán

Tagy:

V sobotu 18.6.2022 proběhne v Praze na Balkáně jednodenní seminář, který je určen pro členy JÚDANŠA a kandidáty na danové zkoušky, viz plakátek s informacemi. Seminář povede pan Miroslav Kodym, 6. dan.