04.03.16 - 05.03.16 - Stáž - O. Horejš - Zlín a Holešov